Osona

  • Osona
  • Osona
  • Osona
  • Osona

Primavera:

És una de les millors èpoques de l’any per visitar la comarca. Amb el bon temps, arriben els ocells procedents del sud i que es disposen a criar a la nostre comarca com són el mosquiter pàl.lid (Phylloscopus Bonelli), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el xot (Otus scops), l’oriol (Oriolus oriolus), l’aufrany (Neophron percnopterus) i l’abellarol (Merops apiaster) o bé aquells ocells que fan una parada en el seu llarg camí cap al nord com la piula gola-roja (Anthus cervinus), el falcó camaroig (Falco vespertinus), el gaig blau (Coracias garrulus) i la diferents subespècies de cuereta groga (Motacilla flava sp.).

Estiu:

Bon moment per veure les espècies nidificants a la zona com l’aufrany (Neophron percnopterus), el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), l’escorxador (Lanius collurio), i la mallerenga emplomallada (Parus cristatus) i joves en dispersió de voltor comú (Gyps fulvus). A finals d’agost i principis de setembre comença la migració post nupcial, i també és bon moment per veure aus migratòries com el corriol pit-roig (Charadrius morinellus) al cim del Montseny.

Tardor:

Amb els primers freds els boscos canvien ràpidament d’aspecte, abans de perdre les fulles, presenten uns colors grocs, ataronjats y vermells. És a aquesta època de l’any quan el paisatge és més espectacular. A la tardor, és possible observar aus com la cuereta groga (Motacilla flava sp.), cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus), algun colltort (Jynx torquilla) i joves de capsigrany (Lanius senator) i escorxador (Lanius collurien dispersió.

Hivern:

A l’hivern, amb els Pirineus nevats, és la millor època per veure el pela-roques (Tichodroma muraría) i el cercavores (Prunela collaris) a la comarca d’Osona. Els trobem a les zones de cinglera. També es formen grans estols d’ocells als conreus de la Plana , que baixen a alimentar-se, com el durbec (Coccothrausters coccothrausters), lluers (Carduelis spinus), pinsà mec (Fringilla montifringilla), juntament amb fredalugues (Vanellus vanellus). També alguna llucareta (Serinus citrinella) als prats de pastura del nord de la comarca.