Observant ocells al Pirineus

Observant ocells al Pirineus

Durant els mes de Maig, podrem observar l’espectacular Gall fer ( Tetrao urogallus ) als seus cantaders del Pirineu.